Tin tức mới

Lịch nghỉ tết âm lịch 2019

Lịch nghỉ tết âm lịch 2019

Lịch nghỉ tết dương lịch 2019

Lịch nghỉ tết dương lịch 2019

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghj định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014  của Chính Phủ quy định quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

Dự thảo thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP

Theo lộ trình thay thế hoàn toàn cách thức sử dụng hoá đơn trong giao dịch hàng hoá và dịch vụ. Tổng cục thế - Bộ Tài Chính đề xuất dự thảo nghị định mới thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP

Công văn 3747/TXNK-CST

Công văn 3747/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với phế liệu, phiếu phẩm dư thừa do cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Sửa đổi nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về miễn thuế đối với hàng hoá đặc thù

Thông tư 55/2018/TT-BTC

Thông tư 55 sửa đổi 07 thông tư quy định về thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường do bộ tài chính ban hành