• Moka

  • Moka

Tin tức mới

Lịch nghỉ tết âm lịch 2019

Lịch nghỉ tết âm lịch 2019

Lịch nghỉ tết dương lịch 2019

Lịch nghỉ tết dương lịch 2019

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghj định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014  của Chính Phủ quy định quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

Dự thảo thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP

Theo lộ trình thay thế hoàn toàn cách thức sử dụng hoá đơn trong giao dịch hàng hoá và dịch vụ. Tổng cục thế - Bộ Tài Chính đề xuất dự thảo nghị định mới thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP

Công văn 3747/TXNK-CST

Công văn 3747/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với phế liệu, phiếu phẩm dư thừa do cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Sửa đổi nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về miễn thuế đối với hàng hoá đặc thù

Thông tư 55/2018/TT-BTC

Thông tư 55 sửa đổi 07 thông tư quy định về thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường do bộ tài chính ban hành

Sản phẩm Moka

Xem tất cả »

ERP và phần mềm ERP

Tài chính - Kế toán - Thuế

Xem tất cả »

Công nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp

Xem tất cả »

Video Hướng Dẫn Cài Đặt

Xem tất cả »